Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (від 05 червня 2014 року №1324-VII)

Укази

- Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (від 25 червня 2013 року №344/2013)

- Указ Президента України №501 від 25.08. 2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»

Постанови

- Постанова КМУ від 09.08.2017 №588 ''Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах''

- Постанова КМУ від 12.07.2017 №545 ''Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр''

- ПостановаКабінету Міністрів Українивід 08.07.2015 № 479 «Про внесеннязмін в додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298»

- Постанова Кабінету Міністрів України № 607 від 21 серпня 2013 р. «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2012 р. № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №346 і від 14 червня 2000 р. № 963» (введено посаду асистента вчителя до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників)

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Акти

- Акт Кабінету Міністрів України Накази Міністерств від від 1 серпня 2012 р. №706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року»

- Акт Кабінету Міністрів України Накази Міністерств від 3 грудня 2009 р. N1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року»

- Акт Кабінету Міністрів України Накази Міністерств від 15 серпня 2011 р. N872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Накази

- Наказ МОН України від 21.07.2017 №1081 «Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)»

- Наказ МОН України від 06.06.2016 №624 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

- Наказ МОН № 8 від 12.01.16 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

- Наказ МОН України від31.12 2015 № 1436 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі»

- Наказ МОН України від12.02. 2015 №134«Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»

- Наказ МОНУкраїнивід06.02.2015 № 104/52 «ПрозатвердженняПорядкукомплектуванняінклюзивнихгрупудошкільнихнавчальнихзакладах»зареєстровановМіністерствіюстиціїУкраїни26 лютого 2015 року за № 224/26669

- Наказ МОН України від 09.04.2015 № 416 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 № 778»

- НаказМіністерства№ 828від15.07.2014 "Провнесеннязмінудодатки1-13 до наказуМіністерстваосвітиінаукиУкраїнивід28.01.2014 № 80»

- Наказ Міністерства №701 від 11.06.2014 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 22.04.2014 № 504»

- Спільний наказ МОН України та Національна академія педагогічних наук України № 346/50 від 09.04.2014«Про виконання рішення колегії від 23.01.2014 (протокол №1/2-2) про діяльністьпсихолого-медико-педагогічнихконсультацій»

- Наказ МОН України № 80 від 28.01.14 року «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)»

- Наказ МОН України № 1034 від 23.07.2013«Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року»

- Наказ МОН України № 680 від 04.06.2013 «Про організацію діяльностіпсихолого-медико-педагогічнихконсультацій»

- Наказ МОН України№ 1034 від 23.07.2013 «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року»

- Наказ МОН України № 768 від 14.06.2013«Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів»

- НаказМіністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. №1063«Прозатвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період до 2020року»

- Спільний наказ Міністерств № 995/557 від 10.09.2012 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 р. за № 1629/21941Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.08.2012 р. № 920 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1502/21814 «Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр»

- Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.07.2011 р. №765 «Про затвердження заходів щодо удосконалення діяльностіінтернатнихзакладів на період до 2012 року»

- Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.06.2011 р. № 623/61«Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські)психолого-медико-педагогічніконсультації»

- Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.12.2010 р. № 1224«Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах»

- Наказ МОН України06.12.2010 N 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативівзагальноосвітніх навчальних закладів

- Наказ МОН України відв 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»

Листи

- Лист МОН України від 06.02.2017 № 1/9-63 «Щодо навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами»

- Лист МОН України від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»-Лист МОН від 30.08.2016 № 2/1-14-1659-16 “Щодо організації навчального процесу для учнів з особливими освітніми потребами з урахуванням змін”-Лист МОН України від 12.07.2016 № 1/9-364 «Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному роц»

-ЛистМОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році»

- Лист Міністерства № 416 від 18.08.2014 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (за нозологіями) у 2014/2015 навчальному році»

- Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 №1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»

- ЛистМіністерства освіти і науки України від 13.08.2014№1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»

- ЛистМіністерства освіти і науки України від28.08.2014№1/9-430 «До листів Міністерства освіти і науки України від 25.06.2014 № 1/9-335 та від 13.08.2014№1/9-413»

- Лист Міністерства від 08.08.2013 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»

- Лист Міністерства від 02.01.2013 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»

-Лист МОН України № 1/9-397 від 18.08.2015 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (за нозологіями) у 2015/2016 навчальному році

- Лист Міністерства від 28.09.2012 № 1/9-694«Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчання»

- Лист Міністерства від 25.09.2012 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя»

- Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012 №1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»

- Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від18.05.12 №1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

- Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.04.2012 №1/9-245 «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах»

- Лист Міністерства № 1/9-491 від 13.07.10«Про організацію роботи з розвитку слухового сприймання та формування вимови у школах (школах-інтернатах) для дітей глухих та зі зниженим слухом»

- Лист Міністерства № 1/9-684 від 05.10.09«Про виконання наказу МОН від 11.09.2009 р. № 852 про введення навчального предмету“Українськажестова мова»

Кiлькiсть переглядiв: 104